Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

md5()

Szyfruje stringa na ciąg znaków z kluczem 32-bitowym hexydecymalnych numerów.
Kategoria: Funkcje > PHP


quoted_printable_decode()

Konwersja wyświetlanego string'a na 8-bitowy ciąg.
Kategoria: Funkcje > PHP


quotemeta()

Zwraca wersję ze string, odwrotny ukośnik (\) przed każdym znakiem
Kategoria: Funkcje > PHP


str_getcsv()

Przemienia string'a o typie CSV do tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_rot13()

Wykonuje kodowanie ROT13 na stringu i zwraca wynikający ciąg.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_shuffle()

Miesza znaki ze stringu według przypadkowego mieszania.
Kategoria: Funkcje > PHP


strcmp()

Binarnie bezpieczny porównanie string'ów zwracając uwagę na wielkość znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strpbrk()

Przeszukuje string'a dla każdego z zestawu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strspn()

Sposób wyszukiwania wyrażenia w stringu.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtok()

strtok() dzieli łańcuch znaków (string) na mniejsze części, każdy z nich jest wytyczoną przez dowolny znak.
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors