Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

string tidy_repair_file

Konwertuje string zapisany w internal_encoding do output_encoding .
Kategoria: Funkcje > PHP


string tidy_repair_string

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_iconv_handler

Zwraca nazwe regionu odpowiadającą danemu $country_code i string $region_code
Kategoria: Funkcje > PHP


geoip_region_name_by_code

Parsuje dokument przechowywany w łańcuchu
Kategoria: Funkcje > PHP


Array.toString [AS 2]

Ta funkcja naprawia wskazany plik i zwraca go w postaci łańcucha.
Kategoria: Flash > ActionScript


tidy_parse_string

Ta funkcja poprawia składnię znaczników w podanym łańcuchu.
Kategoria: Funkcje > PHP


JavaScript Łączenie dwóch ciągów znaków (stringów)

Skrypt ukazuje jak połączyć dwa ciągi znaków w jeden.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Boolean toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący (TRUE lub FALSE) obiekt Boolean.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities serverString [AS 2]

Ciąg liczbowy zakodowany w URL określający każdą właściwość System.capabilities .
Kategoria: Flash > ActionScript


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 4

Omówione w tym rozdziale będą między innymi: - typy danych, czyli zmiennych ( String, int, Array, Capabilities, ... ) - operatory matematyczne ( +, /, -, %, ... ) - kontrolery nasłuchiwawcze ( addEventListener ) - kolekcjoner śmieci, czyli Pan od sprzątania :] ( Garbage Collector ) - wyjątki oraz obsługa błędów ( Exceptions and Error Handling ) Przygotujcie i skupcie się, bo to naprawdę potrzebne i ważne rzeczy ;]
Kategoria: Flash > Kursy


Poprzednia | 11/17 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors