Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocumentType string name ( void )

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na małe.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType string public_id ( void )

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na duże.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType string system_id ( void )

Przekształca słowa zamieszczone w stringu na inne.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement string get_attribute

Funkcja ta zwraca nazwę tego typu dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement string tagname

Funkcja ta zwraca identyfikator publiczny typ dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


string DomNode->dump_node

Zwraca identyfikator systemu typu dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


string DomNode->get_content

Zwraca wartość danego atrybutu w bieżącym elemencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtolower()

Zwraca nazwę bieżącego węzła. Wywoływanie tej funkcji da taki sam jak tagName dostęp do nieruchomości, lub wywołanie DomNode-> node_name na bieżący węzeł.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtoupper()

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtr()

Funkcja ta zwraca rzeczywistą zawartość węzła
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors