Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

string wddx_serialize_value

Tworzy pakiet WDDX z podanej wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


string wddx_serialize_vars

Tworzy pakiet WDDX ze strukturą, która zawiera serializowane reprezentacjie zmiennych.
Kategoria: Funkcje > PHP


string utf8_decode

Ta funkcja dekoduje dane , przy założeniu że są zakodowane w UTF-8, do ISO-8859-1.
Kategoria: Funkcje > PHP


string utf8_encode

Ta funkcja koduje dane do UTF-8, po czym zwraca je zakodowane. UTF-8 jest standardowym mechanizmem używanym przez Unicode do kodowania wartości rozszerzonych znaków w ciąg bajtów
Kategoria: Funkcje > PHP


string xml_error_string

Pobiera łańcuch znaków zawierający błąd parsera XML skojarzony z podanym kodem .
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::getAttribute

Zwraca wartość atrybutu lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony na elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::getAttributeNo

Zwraca wartość atrybutu w oparciu o swoje stanowisko lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony na elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::getAttributeNs

Zwraca wartość atrybutu name i URI przestrzeni nazw lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony na elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readInnerXML

Odczytuje zawartość bieżącego węzła, w tym dzieci i węzły znaczników.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readOuterXML

Odczytuje zawartość bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors