Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ucfirst()

Tworzy duży literę ze znaku znajdującego się na pierwszym miejscu w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->dump_file

Tworzy dokument XML z reprezentacji Dom. funkcja ta rozpoczynasie się zwykle po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej. Format określa, czy wyjście powinno być starannie formatowane, czy nie. Pierwszy parametr określa nazwę pliku i drugi parametr, czy powinny być skompresowane lub nie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->dump_mem

Tworzy dokument XML z reprezentacji Dom. funkcja ta rozpoczynasie się zwykle po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej. Format określa, czy wyjście powinno być starannie formatowane, czy nie. Pierwszy parametr określa nazwę pliku i drugi parametr, czy powinny być skompresowane lub nie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->html_dump_mem

Tworzy dokument HTML z reprezentacji Dom . Ta funkcja tworzona jest zwykle po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode DOMNode append_child

Funkcja ta dołącza dziecko do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument domxml_new_doc

Tworzy nowy dokument Dom od zera i zwraca go.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_doc

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego dokumentu XSL.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_file

Tworzy obiekt DomXsltStylesheet z danego pliku XSL
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego bufora XSL .
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathContext xpath_new_context

Tworzy nowy context XPath .
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors