Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PDF_pcos_get_string

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem name, string lub boolean
Kategoria: Funkcje > PHP


eval

Funkcja eval() działa na zasadzie przeszukiwania ciągu znaków (np zawartych w zmiennej) pod kątem słów kluczowych i nazw funkcji i jeżeli takową znajdzie to ją wykonuje.
Kategoria: Funkcje > PHP


Animowana galeria zdjęć w poziomie w ActionScript 3.0

Skrypt tworzy galerię obrazków, animowaną po najechaniu kursora myszki. W zależności od położenia myszki względem osi X galeria jest przesuwana proporcjonalnie od wychyleń wobec boków filmu.
Kategoria: Flash > Skrypty


PDF_pcos_get_string

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem nazwa, ciągu lub boolean
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_parameter

Ustawia parametry PDFlib z ciągiem typu.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_set_value

Ustawia vartość parametru PDFlib z typem numerycznym
Kategoria: Funkcje > PHP


Tworzenie animacji kości w Flash CS4 - Bone Animation

We Flashu CS4 wprowadzone niezwykłe narzędzie o nazwie "bone", które jak sama nazwa wskazuje (bone ~ang. kość) łączy elementy które są później aktywne na siebie.
Kategoria: Flash > Artykuły


Losowy kolor wypełnienia w ActionScript 3

Skrypt wylosowuje przypadkowy kolor dla naszego obiektu, oraz go nim wypełnia. Przykład bazuje na obiekcie typu Sprite.
Kategoria: Flash > Skrypty


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.
Kategoria: Flash > Skrypty


Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą - [ AS3 ]

Skrypt rozwiązuje zadania matematyczne z jedną niewiadomą [ x ], bazując na wynikach pełnych liczb, z jedną liczbą po przecinku oraz w formie typu 6/7 jeśli odpowiedź ma więcej niż jedną liczbę po przecinku.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 13/27 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors