Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

pow

Nasza nowa wersja będzie łatwiejsza w użyciu, do modyfikacji oraz nie będzie zawierała żadnego kodu ActionScript w pliku FLA (dlatego nazywamy ją wersją prototype).
Kategoria: Funkcje > PHP


FileReference creator [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu typu ColorMatrixFilter.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference type [AS 2]

Obiekt, który posiada wartości typu Boolean, właściwości: zoom, quality, play, loop, rewind, forward_back, oraz print.
Kategoria: Flash > ActionScript


Przeciągany suwak, wersja prototype - Scroll Bar [ AS3 ]

Klasa ContextMenuItem pozwala ci na utworzenie własnego wpisu do menu kontekstowego wyświetlanego w Flash Player'rze.
Kategoria: Flash > Kursy


ColorMatrixFilter clone() [AS 2]

Klasa Date pozwala na wydobycie wartości daty oraz czasu relatywnego do uniwersalnego czasu (UTC), bądź do relatywnych wartości z systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiony Fash Player.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu builtInItems [AS 2]

Zwraca argument podstawa podniesiony do potęgi wykładnik . Jeśli możliwe, funkcja zwróci typ integer.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ContextMenuItem [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność y z mapującej kalkulacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Date [AS 2]

Zwraca typ tworzenia dla Macintosh pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter scaleY [AS 2]

Zwraca typ pliku na dysku.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onIOError [AS 2]

Wywołuje się, gdy nastąpią błędy typu: wejście/wyjście.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 14/27 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors