Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Interval w SQL - pobranie rekordów z określonego przedziału czasowego

Źródło : http://www.przemo.org/phpBB2/forum
Kategoria: Skrypty > SQL


Backup Export bazy MySQL / krzaczki zamiast polskich liter

Dodaje lub zmienia wymagane nagłówki HTTP (jak na przykład Content-Type lub SOAPAction) wysyłane przez akcje POST.
Kategoria: Artykuły > SQL


XML addRequestHeader [AS 2]

Zawartość typu MIME, która jest wysłana do serwera, kiedy wywołujesz metodę: XML.send() lub XML.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


XML contentType [AS 2]

Określa informację o deklaracji DOCTYPE dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML docTypeDecl [AS 2]

Interval - Typ określający różnicę czasu między dwoma wartościami typu DATE lub TIME. Wykorzystywany jest do operacji arytmetycznych na dacie i czasie.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode cloneNode [AS 2]

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Migoczący obrazek po zmiany pozycji tła [ background position ] w Internet Explorer 6

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.
Kategoria: Skrypty > HTML


Wskazówki dotyczące tworzenia zawartości

Wskazówki dotyczące tworzenia zawartości
Kategoria: Kursy > HTML


XMLNode nodeType [AS 2]

Wartość nodeType , zwraca 1 dla elementu XML lub 3 dla tekstowego węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sprawdzenie czy plik jest na pewno formatu jgp, gif, png w PHP

Skrypt sprawdza czy plik przesłany w formularza to napewno obraz jpg, gif lub png.
Kategoria: Skrypty > PHP


Poprzednia | 19/27 |Nastpna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors