Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array get_object_vars

Funkcja ta zwraca tablicę asocjacyjną zdfiniowanych właściwości określonego obiektu obiekt .
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_list

Agreguje właściwości z klasy do istniejącego obiektu przy użyciu listy nazw własności.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_properties_by_regexp

Agreguje właściwości z klasy do istniejącego obiektu przy użyciu wyrażeń regularnych w celu dopasowania ich nazw.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_properties

Agreguje wszystkie właściwości zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu, z wyjątkiem własności , których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_), które uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate

Agreguje metody i właściwości określone w klasie istniejącego obiektu. Metody i właściwości o nazwach rozpoczynających ze znakiem podkreślenia (_) uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas i nie są używane, konstruktory są również wyłączone z procedury agregacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


void deaggregate

Usuwa metody i właściwości z klas, które zostały zagregowane do obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS background

Określa właściwości tła.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-bottom

Styl definiuje właściwości dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-left

Styl definiuje właściwości lewej ramki.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS border-right

Styl definiuje właściwości prawej ramki
Kategoria: Style CSS >


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors