Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Stage width [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna szerokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField htmlText [AS 2]

Klasa String jest dodatkową obwódką dla prymitywnego typu danych jakim jest: ciąg znaków, oraz dostarcza ona metody oraz właściwości, które pozwalają ci manipulować, tymi danymi w łańcuchu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField onScroller [AS 2]

Zwraca właściwości obiektu jako ciągi znaków, nie zwracając uwagę, czy właściwości są ciągami znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _quality [AS 2]

Klasa StyleSheet pozwala Tobie na tworzenie obiektów StyleSheet, które zawierają sformatowany tekst zasad dla czcionek prezentacji oraz innych stylów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa String [AS 2]

Klasa System zawiera właściwości relatywne do odpowiednich operacji, które mają miejsce na komputerze użytkownika, jak na przykład operacje z wspólnymi obiektami, lokalnymi ustawieniami dla kamer oraz mikrofony i użycie Schowka.
Kategoria: Flash > ActionScript


String toString [AS 2]

Jeśli pole tekstowe est HTML polem tekstowym, wtedy ta właściwość zawiera reprezentację znaczników HTML, tego pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa StyleSheet [AS 2]

Wywołuje się, gdy jedno z pól tekstowych zmienia właściwość scroll.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa System [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XML [AS 2]

Użyj metod oraz właściwości klasy XML, aby wczytać, przetworzyć, wysłać, stworzyć lub manipulować dokument drzewa XML. hierarchiczny
Kategoria: Flash > ActionScript


XML loaded [AS 2]

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 14/15 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors