Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Właściwość własnych funkcji: zwracanie danych - get [AS 2]

Referencja dla głównej listwy czasowej o wyświetlaniu poszczególnych elementów na filmie Flash'a.
Kategoria: Flash > Kursy


Kontrolowanie właściwości oraz funkcji obiektów z zewnątrz - with [AS 2]

Odwołanie się do głównej listwy czasowej filmu.
Kategoria: Flash > Kursy


_level [AS 2]

Dzięki właściwość with jesteśmy w stanie kontrolować wewnętrzne funkcje lub parametry podanego w nawiasach obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


_root [AS 2]

Właściwość lub metoda nadana dla określonego obiektu może być usunięta przez kontroler delete. Aby ją wykorzystać należy najpierw wpisać delete a potem nazwę metody, linię należy również zamknąć średnikiem bez spacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Usuwanie właściwości lub metody z obiektu - kontroler delete [AS 2]

We flashu może zdeklarować, że funkcja będzie zwracać wynik po jej wywołaniu dzięki wstawieniu funkcji return, aby to zrobić należy napisać słowo get między function a nazwą funkcji, odzielonymi spacjami.
Kategoria: Flash > Kursy


Accessibility.updateProperties [AS 2]

Funkcja zatwierdza wszystkie zmienione właściwości tuż przed deklaracji jej (funkcja musi być na samym dole kodu) efekty dla obiektów w filmie (ich dostępność do wyświetlania opisów dla elementów Flash).
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.length [AS 2]

Zwraca liczbę elementów w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.pop [AS 2]

Usuwa ostatni dodany element do tablicy oraz zwraca usunięty element.
Kategoria: Flash > ActionScript


AsBroadcaster._listeners [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.angle [AS 2]

Definiuje kąt padania efektu płaskorzeźby. Dozwolone wartości z przedziału 0 - 360 stopni, wartością domyślna jest 45.
Kategoria: Flash > ActionScript


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors