Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BevelFilter.distance [AS 2]

Określa dystans efektu płaskorzeźby od obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.highlightAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla świateł w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.shadowAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla cieni w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.highlightColor [AS 2]

Określa kolor przypadający dla świateł w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.shadowColor [AS 2]

Określa kolor przypadający dla cieni w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.knockout [AS 2]

Ustawienie wgłębienia, jeśli je zaznaczymy to nasz obiekt stanie się nie widoczny, jedynie efekt filtru zostanie na scenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.quality [AS 2]

Ilość razy powtórzeń efektu filtru na raz (jakość efektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.strength [AS 2]

Określa intensywność metryki oraz rozpraszania dla efektu płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.type [AS 2]

Określa typ efektu płaskorzeźby na obiekcie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.applyFilter [AS 2]

Generuje podany w parametrze obiekt obrazu bitmapy, dodaje do niego określony filtr oraz umieszcza go na ekranie.
Kategoria: Flash > ActionScript


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors