Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BitmapData height [AS 2]

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.copyPixels[AS 2]

Rysuje źródło obrazu lub klipu filmowego na określonym obrazie z użyciem Flash Player wektorowego renderowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.draw [AS 2]

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.fillRect[AS 2]

Wypełnia w całości cały obrazek zaczynając od puntów (x, y) odpowiednim jednolitym kolorem.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.floodFill [AS 2]

Właściwość określająca wysokość obrazu podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.rectangle [AS 2]

Prostokąt, który definiuje wielkość oraz lokalizacje obrazu bitmapowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData width [AS 2]

Szerokość obrazu bitmapowego podana w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData transparent [AS 2]

Definiuje obraz bitmapowy, czy ma wspomagać przezroczystość, czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia w poziomie. Wartości z przedziału 0 - 255 (możliwe liczby przecinkowe). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter blurY [AS 2]

Ustawia ilość rozmycia w pionie.
Kategoria: Flash > ActionScript


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors