Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BlurFilter clone [AS 2]

Zwraca identyczną kopię obiektu filtru rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter quality [AS 2]

Ustawia ilość nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Button [AS 2]

Opis, spis metod oraz właściwości, przykład wykorzystania klasy Button.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _alpha

Wartość kanału alfa (przezroczystości) dla przycisku sprecyzowana dla formy moj_btn.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button blendMode [AS 2]

Opcje mieszania przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona jest na TRUE, wtedy Flash Player przetrzymuje (cache) wewnętrzną bitmapową reprezentację przycisku w każdym jego stanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button enabled [AS 2]

Wartość logiczna określając aktywność przycisku, czy jest do kliknięcia czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button filters [AS 2]

Pobiera zindeksowaną tablicę zawierająca każdy obiekt filtru, który ma być powiązany z przyciskiem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, która sprecyzowuje czy przycisk powinien mieć domyślną żółtą obwódkę kiedy przycisk z klawiatury zostanie naciśnięty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _height [AS 2]

Określa szerokość przycisku, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors