Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Button _quality [AS 2]

Określa jakość przycisku: 2 - najlepsza, 1 - dobra, 0 - niska.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _highquality [AS 2]

Wypełnia obraz bloku danymi ze zmiennej w zależności od właściwości
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_fill_imageblock

Wypełnia blok PDF danymi zmiennymi zależnymi od właściwości
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_fill_pdfblock

Ustawia nazwę instancji przycisku sprecyzowaną przez formę moj_btn.
Kategoria: Funkcje > PHP


Button _name [AS 2]

Wypełnia blok teksu zmienną danych zależną od właściwości
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_fill_textblock

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Button _rotation [AS 2]

Właściwość określająca obrócenie przycisku, wartość jest podana w stopniach nachylenia od oryginalnego położenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera activityLevel [AS 2]

Wartość cyfrowa, określająca ilość wykrytego ruchu kamery. Wartości przyjmowane to zakres pomiędzy 0 (brak wykrycia ruchu) do 100 (duża ilość wykrytego ruchu).
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera height [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną wysokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera width [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną szerokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors