Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Capabilities serverString [AS 2]

Bazujący na zerach liczba określająca index kamery jako odbicie tablicy zwróconej przez Camera.names.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera index [AS 2]

Ciąg liczbowy zakodowany w URL określający każdą właściwość System.capabilities .
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript prototype (Właściwość obiektu: Date)

Reprezentuje prototyp dla tej klasy. Można używać prototypu do dodawania własności lub metod wszystkim instancjom klasy. Aby uzyskać więcej informacji o prototypach, zobacz Function.prototype.
Kategoria: Funkcje > Javascript


ColorTransform greenMultiplier [AS 2]

Wartość decymalna, która jest mnożona przez wartość kanału zielonego.
Kategoria: Flash > ActionScript


ColorTransform toString [AS 2]

Formatuje oraz zwraca ciąg znaków który opisuje wszystkie właściwości obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu builtInItems [AS 2]

Obiekt, który posiada wartości typu Boolean, właściwości: zoom, quality, play, loop, rewind, forward_back, oraz print.
Kategoria: Flash > ActionScript


ConvolutionFilter color [AS 2]

Kolor w trybie heksadecymalnym do zastąpienia dla pikseli, które są poza źródłowym obrazem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Error message [AS 2]

Zawiera wiadomość błędu powiązaną z obiektem klasy Error
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter ratios [AS 2]

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter ratios [AS 2]

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 10/15 |Nastpna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors