Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

SimpleXMLElement mixed asXML

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego bufora XSL .
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet

Pobiera wersje biblioteki XSLT .
Kategoria: Funkcje > PHP


int domxml_xslt_version

libxml_clear_errors () czyści bufor błędów libxml .
Kategoria: Funkcje > PHP


void libxml_clear_errors

Pobiera tablicę błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


array libxml_get_errors

Pobiera ostatni błąd z libxml.
Kategoria: Funkcje > PHP


LibXMLError libxml_get_last_error

Ustawia strumień context na następny dokument libxml do załadowania lub zapisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


void libxml_set_streams_context

libxml_use_internal_errors () pozwala na wyłączenie standardowego libxml błędów i umożliwia użytkownikowi obsłuę błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool libxml_use_internal_errors

Dodaje atrybut do SimpleXML element.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement void addAttribute

Dodaje dziecko elementu do węzła i zwraca SimpleXMLElement nad dzieckiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement addChild

jako XML , metody obiektu rodzica formatów danych XML w wersji 1.0.
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors