Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

empty();

Opiszę wam na prostym przykładzie z formularzem typu POST funkcję empty();, która sprawdza czy zmienna jest pusta.
Kategoria: Funkcje > PHP


Łączenie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Artykuł opisuje na przykładzie zasięg zmiennych w MySQL.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zasięg zmiennych w MySQL

Skrypt pokazuje jak można łatwo prze konwertować daną zmienną o nazwie 'przyklad' o typie String na Boolean.
Kategoria: Skrypty > SQL


Konwersja zmiennej String na Boolean w JAVA

Aby sprawdzić typ danej zmiennej należy użyć operator "is", która zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Sprawdzanie typu zmiennej - operator 'is' w ActionScript 3.0

Skrypt sprowadza się do jednej lini w kodzie PHP, aby przefiltrować oraz odpowiednio zabezpieczyć każdą zmienną wysyłaną jako paremtr do zapytania MySQL. Przykład zabezpiecza przed prostymi atakami takimi jak: podwójne cudzysłowy, dodatkowe zapytania oraz przed bardziej poważniejszym OR 1=1-- .
Kategoria: Flash > Kursy


Zabezpieczenie przed SQL injection oraz OR 1=1 w MySQL przez PHP

Metode ma na celu, zmienę klasy z publiczną wartością (zmienną) na prywatną oraz dodaniu dwóch metody get() i set().
Kategoria: Artykuły > Bezpieczeństwo


Enkapsulowanie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Metoda ma na celu, rozszczepienie klasy na dwie lub więcej klas, tak aby podobne operacje były pogrupowane w każdej klasie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zawartość stworzona zmienna przetrzymuje np link do metody z innej klasy, jednak wykorzystujemy ją tylko raz lub sporadycznie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Przeniesienie Pola - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy pole/zmienną, która będzie używana przez inną klasę częściej niż aktualna klasa.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Wyciąganie Pola / Zmiennej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy dwie lub więcej podklas posiada te same pole/zmienną.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors