Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <tt> - zmienia format tekstu na tekst o stałej szerokości znaków

Znacznik <tt> zmienia format tekstu na tekst o stałej szerokości znaków.
Kategoria: Kursy > HTML


JavaScript Własność constructor (Własność obiektu: Array)

Interpretuje i wykonuje kod JavaScript zawarty w łańcuchu znaków, bez odniesienia do żadnego konkretnego obiektu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


iconv

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest odniesieniem do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.
Kategoria: Funkcje > PHP


JavaScript Funkcja toSource (Metoda obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez dopasowanie wyrażenia regularnego, zawiera oryginalny łańcuch znaków, wobec którego nastąpiło dopasowywanie.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Array)

Aby zmienić kodowanie w zmiennej wystarczy użyć funkcji : iconv_set_encoding
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja eval

Konwertuje łańcuch znaków łańcuch , zakodowany w zestaw_wejściowy na łańcuch znaków zakodowany w zestaw_docelowy . Zwraca skonwertowany łańcuch lub FALSE, jeśli konwersja się nie uda.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Własność input (Własność obiektu: Array)

Ciąg liczbowy zakodowany w URL określający każdą właściwość System.capabilities .
Kategoria: Funkcje > Javascript


Zmiana lub ustawienie kodowania zmiennej (przekodowanie ciągu znaków)

Łączy wszystkie elementy tablicy w jeden łańcuch znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


Capabilities serverString [AS 2]

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript join (Metoda obiektu: Array)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący daną tablicę wraz z jej elementami.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Poprzednia | 13/25 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors