Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak obciąć ostatni znak, literę w ciągu znaków

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.
Kategoria: Skrypty > PHP


Javascript Funkcja constructor (Własność obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toSource (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja toString (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Function)

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript constructor (Własność obiektu: Date)

Analizuje łańcuch znaków reprezentujący datę i zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 UTC.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja parse (Metoda obiektu: Date)

Funkcja eval() działa na zasadzie przeszukiwania ciągu znaków (np zawartych w zmiennej) pod kątem słów kluczowych i nazw funkcji i jeżeli takową znajdzie to ją wykonuje.
Kategoria: Funkcje > Javascript


eval

Skrypt skraca ciąg znaków o wybraną ilość znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


ColorTransform toString [AS 2]

Formatuje oraz zwraca ciąg znaków który opisuje wszystkie właściwości obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


base_convert

Zwraca łańcuch znaków zawierający liczbę w reprezentacji w system_docelowy .
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 14/25 |Nastpna
14:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors