Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

LocalConnection domain [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący domenę lokacji aktualnego pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale autoReplace [AS 2]

Określa czy ciągi znaków są automatycznie zamieniane po wczytaniu pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale languageCodeArray [AS 2]

Tablica znaków zwierająca kody dostępnych języków dla języków, które zostały określone lub załadowane do pliku FLA.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadString [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID w aktualnym języku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale loadStringEx [AS 2]

Zwraca wartość ciągu znaków połączoną z podanym ID oraz kodem języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale stringIDArray [AS 2]

Ustawia nową wartość ciągu dla danego ID oraz kodu języka.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone name [AS 2]

Tablica znaków zawierająca wszystkie ID ciągów znaków w filmie w pliku FLA.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setString [AS 2]

Ciąg znaków określający nazwę aktualnego urządzenia przechwytującego dźwięk, zwrócony przez sprzęt.
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone names [AS 2]

Sprowadza tablice ciągów znaków, nazw wszystkich dostępnych urządzeń przechwytujących dźwięk, bez wyświetlania okna dialogowego [Flash Player Privacy Settings].
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobranie ostatniego znaku z ciągu

Skrypt pobiera ostatni znak z ciągu znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


Poprzednia | 17/25 |Nastpna
17:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors