Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP Wyrażenia regularne - Problem z polskimi znakami - rozwiązanie

Rozwiązanie problemu polskich znaków w wyrażeniu regularnym, opisane na przykładzie pobierania tagów #tag z tekstu.
Kategoria: Skrypty > PHP


TextField length [AS 2]

Zwraca obiekt TextFormat dla określonego znaku, przedziału znaków, lub cały obiekt TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField sharpness [AS 2]

Określa liczbę znaków w polu tekstowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField thickness [AS 2]

Określa maksymalną liczbę znaków, która może się pomieścić w polu tekstowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField getTextFormat [AS 2]

Zastępuje przedział znaków, określony przez startIndex oraz koniecIndex parametry, w określonym polu tekstowych zawartym w parametrze: nowyTekst.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField maxChars [AS 2]

Określa zbiór znaków, które użytkownik może wpisać do pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField replaceText [AS 2]

Określa ostrość krawędzi znaków w instancji TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField restrict [AS 2]

Określa grubość krawędzi znaków w tej instancji TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa TextFormat [AS 2]

Klasa TextFormat reprezentuje informacje formatowanych znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat align [AS 2]

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 21/25 |Nastpna
21:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors