Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextSnapshot getCount [AS 2]

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


microtime

Zwraca informację o wymiarach tekstu, dla ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzdecompress

Zwraca liczbę znaków w obiekcie TextSnapshot.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzwrite

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez korespondującą metodę TextSnapshot.setSelected() .
Kategoria: Funkcje > PHP


TextFormat font [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez parametry start oraz koniec.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat getTextExtent [AS 2]

Zwraca łańcuch znaków "msec sec", gdzie sec jest aktualnym czasem, mierzonym jako liczba sekund od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970, 0:00:00 GMT), natomiast msec jest aktualną liczbą mikrosekund.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getSelectedText [AS 2]

Dekompresuje dany ciąg zawierający dane zakodowane w bzip2 Zwraca zdekompresowany ciąg znaków lub error
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getText [AS 2]

bzwrite() zapisuje łańcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML ignoreWhite [AS 2]

Określa czy białe znaki powinny być ignorowane.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML xmlDecl [AS 2]

Ciąg znaków, określający informacje o deklaracji dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 22/25 |Nastpna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors