Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

zend_version()

Zwraca łańcuch znaków zawierający wersję aktualnie uruchomionego silniku Zend.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi danych parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_element_handler

Ustawia funkcje procedury obsługi elementu dla parser XML. początkowa_procedura_obsługi_elementu i końcowa_procedura_obsługi_elementu są ciągami znaków zawierającymi nazwy funkcji, które muszą istnieć podczas wywołania xml_parse() dla parser .
Kategoria: Funkcje > PHP


bzcompress()

Odczytuje zawartość bieżącego węzła jako ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzwrite()

Kompresuje podany łańcuch znaków i zwraca go jako format bzip2 zakodowanych danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


lzf_compress()

Zapisuje łaźcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzcompress()

Kompresuje ciąg znaków przy użyciu formatu LZF.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzdeflate()

Dekompresuje dane o formacie LZF na zwykły ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readString

Ta funkcja kompresje podany łańcuch znaków przy użyciu ZLib formatu danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


lzf_decompress()

Ta funkcja kompresuje podany łańcuch znaków przy użyciu DEFLATE formatu danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors