Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

gzencode()

Tworzy skompresowany ciąg znaków GZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetc()

Zwraca łańcuch znaków zawierający pojedyncze (nieskompresowane) znaki odczytane od charakteru danego pliku gz-pointer.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_unicode

Wypełnia wypuszczony ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


array preg_split

Stwierdzi, czy dana zmienna jest zakodowanym łańcuchem znaków .
Kategoria: Funkcje > PHP


split

dzieli podany łańcuch znaków poprzez wyrażenia regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


spliti

Dzieli ciąg znaków do tablicy przez wyrażenie regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


ascii2ebcdic

Dzieli ciąg znaków do tablicy przez wyrażenie regularne.
Kategoria: Funkcje > PHP


ebcdic2ascii

Konwertuje łańcuch znaków z ASCII do EBCDIC
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::escapeString

Konwersja łańcucha znaków z EBCDIC do ASCII
Kategoria: Funkcje > PHP


gzinflate()

ucieka od znaków specjalnych
Kategoria: Funkcje > PHP


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors