Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zablokowanie możliwości wpisywania określonych znaków w formularzu

Przykład dotyczy kodu pocztowego, który powinien składac się wyłącznie z cyfr , Poniższy kod blokuje możliwość wprowadzania liter w pole kodu pocztowego.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Symulacja wprowadzani znaków z klawiatury do pola tekstowego

Pobiera żądanie jako łańcuch znaków
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zmiana tekstu w polu tekstowym poprzez losowe wstawienie znaków

Ta funkcja negocjuje preferowane ustawienie kodowania znaków dla danego klienta Kwalfikatorem jest rozpoznanie znaków.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Jak policzyć ilość znaków w tekście, ciągu

Ta funkcja jest zbliżona do file(), z wyjątkiem tego, że file_get_contents() zwróci plik jako ciąg znaków, zaczynając od ustawionego $offsetu do $max bajtów.
Kategoria: Skrypty > PHP


http_get_request_body

Sprawdza wystąpienie wyrażenia regularnego w podanym ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


http_negotiate_charset

Skrypt symuluje efekt wpisywania tekstu w pole tekstowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


getVersion() [AS 2]

Skrypt tworzy ciekawy efekt, zmienia tekst w polu tekstowym dodając losowe znaki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object() [AS 2]

Skrypt liczy ile jest znaków w danym ciągu.
Kategoria: Flash > ActionScript


file_get_contents()

Zwraca ciąg znaków jako nazwę odtwarzacza Flash Player'a używaną na komputerze.
Kategoria: Funkcje > PHP


fnmatch()

Tworzy pusty obiekt, lub konwertuje podaną w argumencie liczbę, ciąg znaków czy wartość logiczną jako obiekt.
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors