Loading:


Wykresy PHP Flash - Open Flash Chart
5. Wykres słupkowy szklany.

Zmieńmy nasz kod w chart.php na open_flash_chart_object( 500, 450, 'szklany.php', true);

Listing 5.0 przedstawia kod szklany.php dla wykresu słupkowego szklanego.Dalsza czê¶æ: 1 2 3 4 5 6 7 8

Napisz Artyku³

Listing//Listing 5.0 Wykres słupkowy szklany szklany.php

<?php

include_once( 'ofc-library/open-flash-chart.php' );

//nowy objekt typu glass : krycie, kolor środka kolor obrysu,
$bar_1 = new bar_glass( 55, '#D54C78', '#C31812' );
//tytuł, rozmiar
$bar_1->key( '2006', 10 );

// dodajemy 10 losowych warości dla rykresu 1
for( $i=0; $i<10; $i++ )
  $bar_1->data[] = rand(2,5);


//drugi nowy objekt typu glass : krycie, kolor środka kolor obrysu,
$bar_2 = new bar_glass( 55, '#5E83BF', '#424581' );
//tytuł, rozmiar
$bar_2->key( '2007', 10 );

// dodajemy 10 losowych warości dla rykresu 2
for( $i=0; $i<10; $i++ )
  $bar_2->data[] = rand(-5,9);


//tworzymu nowy objekt
$g = new graph();
//tytuł wykresu, style
$g->title( 'Szklany wykres', '{font-size:20px; color: #bcd6ff; margin:10px; background-color: #5E83BF; padding: 5px 15px 5px 15px;}' );

//kolor tła
$g->bg_colour = '#ffffff';

// dodanie wartości do wykresu
$g->data_sets[] = $bar_1;
$g->data_sets[] = $bar_2;

// podziałki osi X
$g->set_x_labels( array( 'January','February','March','April','May','June','July','August','September','October' ) );

//kolor lini wewnętrzynych i tła
$g->x_axis_colour( '#909090', '#D2D2FB' );
$g->y_axis_colour( '#909090', '#D2D2FB' );

//wartośc minimalna dla Y
$g->set_y_min( -5 );

//wartość maksymalna dla Y
$g->set_y_max( 10 );

//dzielimy oś Y na 6 częsci
$g->y_label_steps( 6 );

//wartości osi x rozmiar tekstu, kolor, kąt nachylenia 1 90 stopni
$g->set_x_label_style( 10, '#000000', 1 );

//leganda dla osi Y, rozmiar tekstu, kolor
$g->set_y_legend( 'Opis Y', 12, '#736AFF' );

echo $g->render();
?>


Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors