Loading:

ContextMenuItem onSelect [AS 2]

Wykonywane jest kiedy użytkownik wywoła odpowiednią opcję z kontekstowego menu Flash Player'a.


ContextMenuItem separatorBefore [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy pasek separatora powinien się pojawić nad określonym wpisem menu.


ContextMenuItem visible [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy wpis menu jest widoczny czy też nie.


ConvolutionFilter alpha [AS 2]

Wartość kanału Alpha przezroczystości z zastępczych kolorów.


ConvolutionFilter bias [AS 2]

Odchylenie dodane do wyniku transformacji matrix.


ConvolutionFilter clamp [AS 2]

Wskazuje czy obraz ma być uściskany.


ConvolutionFilter color [AS 2]

Kolor w trybie heksadecymalnym do zastąpienia dla pikseli, które są poza źródłowym obrazem.


ConvolutionFilter divisor [AS 2]

Dzielnik użyty podczas transformacji matrix.


ConvolutionFilter matrix [AS 2]

Tablica wartości użytych dla transformacji matrix, zwraca kopię.


ConvolutionFilter matrixX [AS 2]

Wymiar x dla matrix (liczba kolumn w matrix'ie).


ConvolutionFilter matrixY [AS 2]

Wymiar y dla matrix (liczba rzędów w matrix'ie).


ConvolutionFilter preserveAlpha [AS 2]

Wskazuje jakie splatanie jest użyte.


createEmptyMovieClip()

Tworzy na scenie (lub wewnątrz innego klipu filmowego) pusty klip filmowy.


createTextField()

Dodaje nowy obiekt TextField (czyli dynamiczne lub wejściowe pole tekstowe) do obiektu MovieClip (klipu filmowego).


CustomActions get [AS 2]

Odczytuje zawartość własnej definicji akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.


CustomActions install [AS 2]

Instaluje nową własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.


Poprzednia <<| 13/81 |>> Następna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors