Loading:

HTML <li> - Tworzy listę wypunktowanych elementów

Znacznik <li> służy do tworzenia elementów list numerowanych (znacznik <ol>) i wypunktowanych (znacznik <ul>).


HTML <link> - określa relacje między dokumentem a zasobem zewnętrznym

Znacznik <link> służy do określenia relacji pomiędzy dwoma połączonymi dokumentami.


HTML <map> - Tworzy mapę obrazu

Znacznik <map> służy do stworzenia mapy obrazu po stronie przeglądarki. Mapa obrazu jest to obraz z obszarami w które można kliknąć.


HTML <menu> - Tworzy listę menu

Znacznik <menu> służy do stworzenia listy - menu.


HTML <meta> - Zawiera informacje o dokumencie HTML

Znacznik <meta> pozwala umieścić w dokumencie HTML dodatkowe informacje o nim samym, takie jak np. jego opis czy słowa kluczowe.


HTML <noframes> - Część dla przeglądarek nie obsługujących ramek

Znacznik <noframes> służy do umieszczenia w stronie HTML części dla przeglądarek które nie obsługują ramek. Ten znacznik powinien być umieszczony wewnątrz znacznika <frameset>.


HTML <noscript> - Wykona jeśli przeglądarka nie obsługuje JavaScript

Znacznik <noscript> służy do podania alternatywnej treści strony, która powinna zostać wyświetlona w sytuacji gdy skrypt nie zostanie uruchomiony.


HTML <object> - Służy do osadzania obiektu

Znacznik <object> służy do osadzania obiektów takich jak aplety Java w dokumencie HTML


HTML <ol> - Tworzenie listy numerowanej

Znacznik <ol> służy do stworzenia listy numerowanej.


HTML <optgroup> - Tworzy grupę opcji na liście

Znacznik <optgroup> służy do utworzenia grup opcji na liście. Dzięki zgrupowaniu dostępnych opcji odnalezienie właściwej będzie łatwiejsze, zwłaszcza jeżeli lista zawiera wiele wartości.


HTML <option> - Tworzy element listy

Znacznik <option> służy do utworzenia elementu listy "zwykłej" (listbox) lub rozwijalnej (combo box).


HTML <p> - Tworzy paragraf

Znacznik <p> służy do utworzenia paragrafu.


HTML <param> - Dodaje parametr do obiektu

Znacznik <param> służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników <applet> lub <object>.


HTML <pre> - Wyświetla tekst z oryginalnym formatowaniem

Znacznik <pre> służy do wyświetlenia bloku tekstu z zachowaniem jego oryginalnego formatowania, czyli z zachowaniem formatowania wykonanego za pomocą spacji i znaków przejścia do nowej linii.


HTML <q> - Oznaczenie krótkiego cytatu

Znacznik <q> służy do oznaczenia krótkiego cytatu w tekście.


HTML <s> - przekreślony tekst

Znacznik <s> zmienia format tekstu na przekreślony.


Poprzednia <<| 5/11 |>> Następna
5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors