Loading:

IME ALPHANUMERIC_FULL [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "ALPHANUMERIC_FULL" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME ALPHANUMERIC_HALF [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "ALPHANUMERIC_HALF" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().Ta właściwość jest używana przez wszystkie IME.


IME CHINESE [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "CHINESE" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME doConversion [AS 2]

Instruuje IME do wyboru pierwszego kandydata dla aktualnej kompozycji ciągu.


IME getConversionMode [AS 2]

Wskazuje tryb konwersji aktualnego IME.


IME getEnabled [AS 2]

Wskazuje czy system IME jest aktywny.


IME JAPANESE_HIRAGANA [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "JAPANESE_HIRAGANA" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME JAPANESE_KATAKANA_FULL [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "JAPANESE_KATAKANA_FULL" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME JAPANESE_KATAKANA_HALF [AS 2]

Ciąg znaków z wartością"JAPANESE_KATAKANA_HALF" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME KOREAN [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "KOREAN" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME onIMEComposition [AS 2]

Wykonywane jest, gdy kompozycja ciągu znaków IME jest ustawiana.


IME removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt słuchacza od odbierania zdarzeń, dodanego przez IME.addListener().


IME setCompositionString [AS 2]

Ustawia kompozycje ciągu IME.


IME setConversionMode [AS 2]

Ustawia tryb konwersji dla aktualnego IME.


IME setEnabled [AS 2]

Włączenie lub wyłączenie systemu IME.


IME UNKNOWN [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "UNKNOWN" do użycia z getConversionMode().


Poprzednia <<| 23/70 |>> Następna
23:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors