Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Ustawianie kodowania znaków w klasie PDO do obsługi bazy danych

Ustawianie pliku lub URI dla schematu RelaxNG wykorzystywanego do zliczania.
Kategoria: Skrypty > PHP


Cookies w aplikacji mobilnej - ustawianie / pobieranie Local Storage

Klasa Color pozwala ci na ustawianie wartości RGB koloru, transformacje koloru klipów filmowych oraz pobieranie tych wartości, kiedy zostaną one nadane.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


XMLReader::setRelaxNGSchema

Ustawia rok dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa Color [AS 2]

Ustawia sekundy dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Selection [AS 2]

Klasa Selection pozwala ci na ustawianie oraz kontrolę pól tekstowych, które są aktualnie używana (posiadają skupienie).
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setFullYear [AS 2]

Modyfikuje wartość określonej właściwości aktualnego dialogu XMLUI.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setSeconds [AS 2]

Przykład pokazuje jak ustawić kodowanie znaków w bazie jesli używamy do połączenia klasy PDO, jest to równie proste co w MYSQLI.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLUI set [AS 2]

Aplikacja PhoneGap nie posiada dostępu do tablicy COOKIES jednakże, mamy tutaj dostępny równoważnik tej funkcjonalności zaprezentowany poniżej.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors