Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zorientowana obiektowo współpraca PHP z MySQL

Kurs smarty dla początkujących, wyjaśnia podstawowe zagadnienia, pokazuje jak wysyłać dane i korzystać z pętli i instrukcji warunkowych w smarty
Kategoria: Skrypty > PHP


Skrypt dla zoszczędzenia czasu przy pobieraniu wyników z bazy danych

Zobacz jak ustawić kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych
Kategoria: Skrypty > PHP


Kurs Smarty dla początkujących

Tworzenie obiektu PHP, w celu łatwiejszej do napisania współpracy skryptów serwera z bazą danych MySQL, z wykorzystaniem funkcji mysqli_connect(). Skrypt dokonuje większości operacji wewnątrz utworzonego obiektu instancji klasy.
Kategoria: Kursy > Smarty


Ustawiamy kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych

SQL LEFT JOIN używamy aby pobrać dane z kilku tabel za jednym zapytaniem, rozwiązanie to jest bardzo dobre gdyż oszczędza nam ponownego łączenia z bazą.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Jak pobrać dane z kilku tabel za jednym zapytaniem SQL LEFT JOIN

Skrypt zaoszczędza czas oraz eliminuje dodawanie zbędnego kodu dla każdej operacji połączenia z bazą danych MySQL.
Kategoria: Skrypty > SQL


Baza danych z polami samoaktualizowanymi się - SQL [TIMESTAMP]

Skrypt wyjaśnia działanie funkcji TIMESTAMP w języku SQL, oraz podaje przykład praktycznego zastosowania w rzeczywistości.
Kategoria: Skrypty > SQL


geoip_db_avail

Zwróci GeoIP jeśli baza danych jest dostępna i może zostać otwarta
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa BitmapFilter [AS 2]

Baza BitmapFilter klasy dla wszystkich obrazów z efektami filtrów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Używanie własnych typów kolumn, użycie DOMAIN w SQL

Język SQL udostępnia nam funkcje tworzenie własnych typów dla kolumn w tabelach w bazach danych.
Kategoria: Artykuły > SQL


SQL JOIN - co to jest, kiedy używać oraz jak stosować?

SQL to najbardziej zaawansowany oraz popularny język składniowy do zarządzania bazami danych, posiadający wyświetlenie z jednej tabeli (podstawowe zapytania) oraz z kilku tabel za jednym razem (tak zwane JOIN QUERIES), właśnie do tego jest stworzone JOIN w SQL.
Kategoria: Kursy > SQL


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors