Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMComment __construct

DOMComment tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła,węzeł jest związany z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createComment.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createComment

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMComment. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_comment

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomComment. Treścią komentarza jest wartość parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLWriter bool endComment

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_comment ( resource $xmlwriter )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_comment ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_dtd_attlist ( resource $xmlwriter , string $name , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getArchiveComment()

Zwraca komentarz archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getCommentIndex()

Zwraca komentarz z archiwum ZIP, używając indexu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getCommentName()

Zwraca komentarz wpisu z archiwum, używając nazwy wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors