Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yaz_ccl_conf

Funkcja ta konfiguruje CCL parser zapytań do serwera z definicji z punktów dostępu (CCL kwalifikatorów) i mapowanie ich do RPN.
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_config_count

zwraca liczbę błędów napotkanych w konfiguracji określonego obiektu tidy.
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_get_config

Zwraca bieżącą konfigurację Tidy
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_load_config

Wczytuje plik konfiguracyjny Tidy w formacie ASCII z określonym kodowaniem znaków narodowych
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_reset_config

Ta funkcja ustawia domyślne wartości konfiguracji Tidy.
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_save_config

Zapisuje bieżące ustawienia konfiguracyjne w określonym pliku. Zapisywane są tylko wartości różne od domyślnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


Dynamiczne subdomeny na stronie WWW

Artykuł opisujący sposób wykonania dynamicznych samotworzących się subdomen na serwisie WWW.
Kategoria: Artykuły > Linux


Rozwiązywanie konfliktów po merge'u (pliki binarne) - git resolve merge problems using their version

Gdy podczas łączenia branch'ów napotkamy na 2 różne wersje jednego pliku binarnego, wtedy otrzymamy konflikt przy takim pliku. Aby użyć wersji z danego łaczonego branch'u, może użyć linii poniżej.
Kategoria: Skrypty > GIT


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors