Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ContextMenu copy [AS 2]

Kopiowanie uchwytu cURL wraz ze wszystkimi jego preferencjami
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem copy [AS 2]

Kopiuje zawartość mieszania.
Kategoria: Flash > ActionScript


curl_copy_handle

Kopiuje plik z $źródło do $przeznaczenie .
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_copy()

Transportuje dane z jednego kanału jakiegoś obrazu na kanał docelowego obiektu. Wszystkie dane inny kanałów z pobranego obiektu są zachowane.
Kategoria: Funkcje > PHP


copy()

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.
Kategoria: Funkcje > PHP


BitmapData.copyChannel [AS 2]

Tworzy kopię określonego obiektu ContextMenu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.copyPixels[AS 2]

Tworzy oraz zwraca dosłowną kopię określonego obiektu ContextMenuItem.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecopy

Kopiuje część z src_im do dst_im zaczynając od x,y współrzędne src_x, src_y z wysokością src_w i wysokością src_h. Zdefiniowana porcja będzie skopiowana do x,y współrzędnych dst_x i dst_y
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecopymergegray

Kopiuje część z src_im do dst_im zaczynając od x,y współrzędnej src_x, src_y szerokością src_x i wysokością src_h.
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecopyresampled

Kopiuje prostokątny fragment z jednego obrazka do innego, sprawnie interpolując wartości pikseli tak aby w szczególności po zmniejszeniu rozmiarów ibrazka zachować czytelność
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors