Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Dodawanie własnego linku do menu obiektu Flash - prawy przycisk myszy

Skrypt dodaje wpis do menu (po naciśnięciu prawy przyciskiem myszy na obiekcie Flasha) o nazwie "Idź do strony Funkcje.net", z linkiem po nacisnięciu "http://funkcje.net".
Kategoria: Flash > Skrypty


ContextMenu customItems [AS 2]

Tablica z obiektami ContextMenuItem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa CustomActions [AS 2]

Metody klasy CustomActions pozwalają plikowi SWF na odtwarzanie go we Flash'u autoryzowanym narzędziu do zarządzania każdymi własnymi akcjami, które zostały zarejestrowane w autoryzowanym narzędziu.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions get [AS 2]

Odczytuje zawartość własnej definicji akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions install [AS 2]

Instaluje nową własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions list [AS 2]

Zwraca tablicę obiektów zawierającą nazwy wszystkich własnych akcji, które są zarejestrowane we Flash'u autoryzowany narzędziu.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions uninstall [AS 2]

Usuwa własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Własna grafika dla elementów formularza: checbox & radio button & select

Skrypt podstawia własną(zdefiniowaną przez użytkownika) grafikę dla checkbox 'ów, list rozwijanych oraz radio przycisków.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Własny walidator daty w formacie: DD/MM/RRRR - jQuery Validation

Tworzymy własny walidator dat w polskim formacie dzień/miesiąc/rok oraz używamy go do walidacji naszego formularza.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zend Dom Query - Wyszukiwanie po dowolnym atrybucie

Skrypt pokazuje jak dzięki Zend_Dom_Query klasie można wyszukiwać elementy w HTML'u przez własne atrybuty np propname.
Kategoria: Skrypty > ZEND


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors