Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Odczytanie , pobranie długości tekstu wprowadzonego w polu input, textarea

Dopełnia tablicę do podanej długości podanymi wartościami, zwraca kopię tablicy wejście dopełnioną do rozmiaru określonego przez rozmiar wartością wartość .
Kategoria: Skrypty > JavaScript


array_pad()

Podkłada ciąg do pewnej długości innym ciągiem znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_pad()

Porównuje $main_str z pozycji $offset z długości $length znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_compare()

W przeciwieństwie do strlen(), iconv_strlen() zlicza wystąpienia znaków w danym bajcie sekwencji str w oparciu o określony zestaw znaków, wynik ie musi być koniecznie identyczny z długością ciągu w bajtach
Kategoria: Funkcje > PHP


Losowy ciąg znaków

Skrypt tworzy animację rozciągania się paska postępu o nazwie pasek_mc który jest długością wprost proporcjonalny do załadowanego procentu filmu.
Kategoria: Skrypty > PHP


iconv_strlen

hypot() zwraca długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego, o długościach przyprostokątnych x i y , lub odległość punktu o współrzędnych (x , y ) od początku układu współrzędnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


Pasek ładowania filmu Flash - Loading, Progress Bar [AS 2]

Skrypt zwraca długość ciągu wprowadzonego do pola input i texarea
Kategoria: Flash > Skrypty


hypot

Skaluje segmentu liniowego pomiędzy (0,0) oraz aktualnym punktem do zbioru długości.
Kategoria: Funkcje > PHP


Point normalize [AS 2]

Pobiera wskaźnik pliku, uchwyt i przycina plik do długości, rozmiar . Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Flash > ActionScript


ftruncate

Funkcja w PHP, która służy do generowania losowego ciągu znaków, może posłużyć np. do tworzenia bezpiecznych haseł na stronie. Do wygenerowania potrzebuje tylko długości oczekiwanego ciągu znaków. Funkcja taka to tylko 10 linijek kodu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors