Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apc_delete()

Usuwa wszystkie zmienne z cache. Jej starszym odpowiednikiem jest: apc_clear_cache().
Kategoria: Funkcje > PHP


Usuwanie rekordów z bazy danych MySQL

Skrypt usuwa rekord spełniający odpowiednie kryteria podane w zapytaniu
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


DOMCharacterData::deleteData

Kasuje licznik znaków poczynając od pozycji początkowej
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_delete_brush

Funkcja usuwa wybrane pędzle. Na przykład patrz printer_select_brush ()
Kategoria: Funkcje > PHP


bool printer_delete_dc

Funkcja usuwa urządzenia. Na przykład patrz printer_create_dc ().
Kategoria: Funkcje > PHP


void printer_delete_font

Funkcja usuwa czcionki. Na przykład patrz printer_select_font ().
Kategoria: Funkcje > PHP


void printer_delete_pen

Funkcja usuwa wybrane pióro. Na przykład patrz printer_select_pen ()
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::deleteIndex()

Usuwa wpis z archiwum ZIP, używając swojego indexu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::deleteName()

Usuwa wpis z archiwum, używając nazwy.
Kategoria: Funkcje > PHP


win32_delete_service

Próbuje usunąć usługę z bazy danych SMK . Uprawnienia administracyjne są zobowiązane do tego, aby odnieść sukces.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors