Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <basefont> - definiuje domyślny styl czcionki

Ustawia domyślny parser dla obsługi funkcji XML Parser.
Kategoria: Kursy > HTML


xml_set_default_handler

Resetuje do domyślnych ustawienia include_path(), pobiera informacje z pliku php.ini.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_character_data_handler

Ustawia domyślny handler funkcji parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


Locale getDefaultLang [AS 2]

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale setDefaultLang [AS 2]

Przywiązuje się do innego analizowania bbcode_container. Ten parser jest używany tylko wtedy, gdy argumenty muszą być analizowane. Jeżeli ta funkcja nie jest używana, domyślnym argumentem analizowania jest sam parser .
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField setNewTextFormat [AS 2]

Zapisuje bieżące ustawienia konfiguracyjne w określonym pliku. Zapisywane są tylko wartości różne od domyślnych.
Kategoria: Flash > ActionScript


restore_include_path()

Znacznik <basefont> definiuje bazowy font dla strony.
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_vars

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().
Kategoria: Funkcje > PHP


bool bbcode_set_arg_parser

Ustawia domyślny kod języka.
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_save_config

Ustawia domyślny nowy format tekstu dla pola tekstowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors