Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_totalframes [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich ujęć (klatek) w liście czasowej filmu lub klonu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


_framesloaded [AS 2]

Zwraca liczbę ujęć (klatek) klipu filmowego lub filmu, których dane znajdują się już w pamięci.
Kategoria: Flash > ActionScript


HTML <frameset> - tworzy grupę ramek

Znacznik <frameset> służy do utworzenia grupy ramek, z których każda może zawierać w sobie osobny dokument. W najprostszym przypadku znacznik <frameset> określa jedynie ile wierszy i/lub kolumn ma zostać utworzonych. Wymagane jest użycie atrybutu rows lub cols.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <noframes> - Część dla przeglądarek nie obsługujących ramek

Znacznik <noframes> służy do umieszczenia w stronie HTML części dla przeglądarek które nie obsługują ramek. Ten znacznik powinien być umieszczony wewnątrz znacznika <frameset>.
Kategoria: Kursy > HTML


Camera currentFps [AS 2]

Szybkość kamery zapisywania filmu, podana w klatkach na sekundę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera fps [AS 2]

Maksymalna prędkość zapisu filmu, podana w klatkach na sekundę.
Kategoria: Flash > ActionScript


addFrameScript() [AS 3]

Funkcja ta wywołuje kod zawarty w podanej funkcji (drugi parametr) jeśli listwa czasowa dojdzie do odpowiedniej klatki (pierwszy parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _framesloaded [AS 2]

Liczba klatek załadowanych strumieniowo do pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _totalframes [AS 2]

Łączna liczba wszystkich klatek w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors