Loading:

PHP 7 News & Updates v7.0 - 7.4 - book
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

loadMovieNum() [AS 2]

Wczytuje SWF, JPEG, GIF lub PNG pliki do odpowiednieg poziomu na filmie, podczas gdy oryginalny plik jest odtwarzany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wysyłanie e-mail z załącznikiem PDF lub jpg biblioteka Mailer PHP

Skrypt wysyła e-mail z załącznikiem w dowolnej formie PDF, jpg, gif, exe za pomocą PHP i biblioteki mailer
Kategoria: Skrypty > PHP


Jak pobrać wymiary (wysokość i szerokość ) pliku flash swf, gif, jpg za pomocą PHP

Gotowy kod pobierający wymiary pliku flash swf.
Kategoria: Skrypty > PHP


Funkcja losująca losowy baner obsługuje: swf flash, jpg, gif, png

Funkcja pobiera 2 parametry $w - maksymalna szerokość i $h - maksymalna wysokość baneru, następnie losuje z bazy losowo 1 baner i wyświetla go.
Kategoria: Skrypty > PHP


MovieClip loadMovie [AS 2]

Wczytuje plik SWF, JPEG, GIF, lub PNG do klipu filmowego w odtwarzaczu Flash Player podczas grania pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecreatefromgif

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentującego uzyskane z dane $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromstring

Zwraca indentyfikator obrazu reprezentujący obraz uzyskany z danego $data. Ten typ jest automatycznie wykryty jeśli twój PHP wspiera JPEG, PNG, GIF, WBMP, and GD2.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip _url [AS 2]

Wyciąga URL dla SWF, JPEG, GIF, lub pliku PNG z którego klip filmowy został pobrany.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader loadClip [AS 2]

Wczytuj SWF, JPEG, progresywnie JPEG, nie animowane GIF, lub PNG plik na klip filmowy podczas odtwarzania filmu Flash.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa MovieClipLoader [AS 2]

Ta klasa pozwala ci zaimplementować słuchacza zwrotnego, który podaje status podczas ładowania do klipu filmowego: SWF, JPEG, GIF, oraz PNG plików.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors