Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

session_is_registered

Deklaruje własną zmienną globalną. Zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Funkcje > PHP


Przesyłanie informacji przez adres WWW - Tablica GET

Sprawdź czy globalna zmienna jest zarejestrowana w sesji
Kategoria: Skrypty > PHP


apc_store()

Wyrejestruj zmienną globalną z bieżącej sesji
Kategoria: Funkcje > PHP


session_unregister

Tablica GET jest globalna tablicą dostępną w PHP. Zmienne są zapisywane w stylu nazwa=wartość, w pasku adresu po nazwie pliku php oraz po znaku ?, np plik.php?nazwa=wartosc.
Kategoria: Funkcje > PHP


Deklarowanie dostępu do zmiennych - private oraz public [AS 2]

Pisząc skrypty w ActionScript bazując na obiektach oraz klasach, możemy deklarować dostęp każdej zmiennej. Aby to zrobić należy umieścić słowo 'private' lub 'public' tuż przed nazwą zmiennej.
Kategoria: Flash > Kursy


Button _quality [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _quality [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors