Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Deklarowanie zmiennych jako lokalne lub globalne - var [AS 2]

Odwraca wszystkie globalne zmiany do archiwum.
Kategoria: Flash > Kursy


ZipArchive::unchangeArchive()

Pobiera statystyki dotyczące globalnego wykorzystania pamięci.
Kategoria: Funkcje > PHP


preg_match_all

Wykona globalne dopasowanie wyrażeń regularnych
Kategoria: Funkcje > PHP


_global [AS 2]

Tablice POST w PHP to tablice globalne, oznacza to, że te tablice mają funkcję ogólno dostępne w środowisku programowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


win32_ps_stat_mem

Tablica GET jest globalna tablicą dostępną w PHP. Zmienne są zapisywane w stylu nazwa=wartość, w pasku adresu po nazwie pliku php oraz po znaku ?, np plik.php?nazwa=wartosc.
Kategoria: Funkcje > PHP


Przesyłanie wiadomości z formularzy - tablica POST

Określa lokalizację zmiennych, niezależnie od listwy czasowej. Zmienne globalne dostepne są z dowolnego obiektu lub listwy czasowej.
Kategoria: Skrypty > PHP


Przesyłanie informacji przez adres WWW - Tablica GET

Do ustawienia lokalnej zmiennej, wystarczy dopisać słowo var przed nazwą zmiennej (sytuacja jest taka sama jak w JS).
Kategoria: Skrypty > PHP


MovieClip globalToLocal [AS 2]

Konwertuje obiekt 'pt' ze Sceny (globalne) współrzędnych do współrzędnych klipu filmowego (lokalne).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip localToGlobal [AS 2]

Konwertuje obiekt 'pt' z klipu filmowego (lokalnych) współrzędnych do Sceny (globalnych) współrzędnych.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors