Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Kolorowanie kodu PHP

Zobacz jak pokolorować kod PHP na swojej stronie w bardzo prosty sposób dzięki highlight_string()
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


getNextHighestDepth() [AS 2]

Sprawdza, czy obiekt posiada aktualnie wolne sloty głębi i zwraca numer głębi o jeden wyższy od najwyższego aktualnie zajmowanego slotu.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.highlightAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla świateł w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.highlightColor [AS 2]

Określa kolor przypadający dla świateł w efekcie płaskorzeźby.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _highquality [AS 2]

Określa jakość przycisku: 2 - najlepsza, 1 - dobra, 0 - niska.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getNextHighestDepth [AS 2]

Określa wartość głębokości nadaną dla MovieClip.attachMovie(), MovieClip.duplicateMovieClip(), lub MovieClip.createEmptyMovieClip(),aby zapewnić renderowanie dla Flash'a, żeby dany klip filmowy był na przodzie innych elementów.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _highquality [AS 2]

Określa jakość klipu filmowego:
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _highquality [AS 2]

Określa poziom wygładzenia nadany na aktualny plik SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


highlight_file


Kategoria: Funkcje > PHP


highlight_string


Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors