Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip hitArea [AS 2]

yaz_hits () zwraca liczbę trafień w odniesieniu do ostatniego wyszukiwania.
Kategoria: Flash > ActionScript


yaz_hits

Informuje, czy ten tekst węzła zawiera spacje. Tekst węzła jest zdecydowany zawierać spacje w treści elementu podczas obciążenia dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMText::isWhitespaceInElementContent

Określa, czy obiekt klipu filmowego nakłada się na obszar innego klipu lub też czy współrzędne X i Y przecinają klonu klipu filmowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


hitTest() [AS 2]

Styl definiuje sposób wyświetlania białych znaków (np. spacji).
Kategoria: Flash > ActionScript


Styl CSS white-space

Sprawdza czy wystąpiła kolizja między danym obiektem BitmapData z innym obiektem.
Kategoria: Style CSS >


BitmapData hitTest [AS 2]

Wyznacza inny klip filmowy, który posłuży jako obszar hit dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip hitTest [AS 2]

Ocenia klip filmowy, aby sprawdzić, czy pokrywa się on lub krzyżuje się z aktualnym obszarem klipu lub wpspółrzędnymi x oraz y określonymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wykrywanie kolizji pomiędzy obiektami za pomocą hitTestObject w ActionScript 3

Przykład ukazuje wykrywanie kolizji za pomocą wbudowanej metody hitTestObject.
Kategoria: Flash > Skrypty


TextField condenseWhite [AS 2]

Wartość logiczna określająca dodatkowe białe znaki (spacje, linie łamiące, itp) w polu tekstowym HTML, jakie mają być usunięte.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot hitTestTextNearPos [AS 2]

Pozwala Ci określić, który znak w obiekcie TextSnapshot jest zaznaczony lub jest najbliżej do określonych współrzędnych x, y w klipie filmowym zawierającym tekst w obiekcie TextSnapshot.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors