Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Podział wyników na strony PHP i MySQL

Artykuł pokazuje jak podzielić większą ilość rekordów na strony.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


count()

Zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu. Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_parse

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Funkcje > PHP


strncasecmp()

xml_parse() parsuje dokument XML. Uchwyty dla skonfigurowanych zdarzeń są wywoływane odpowiednią ilość razy.
Kategoria: Funkcje > PHP


memory_get_usage()

Funkcja ta jest podobna do strcasecmp(), z tą różnicą jednak, że tutaj można określić (górny limit) ilość znaków z których ma być porównywany strin
Kategoria: Funkcje > PHP


int xml_parse

Zwraca ilość pamięci przydzielonej dla PHP. Wynik podawany jest w bajtach.
Kategoria: Funkcje > PHP


count

xml_parse() parsuje dokument XML. Uchwyty dla skonfigurowanych zdarzeń są wywoływane odpowiednią ilość razy.
Kategoria: Funkcje > PHP


Prototype Ajax.Request

Wyświetla dużą ilości informacji na temat aktualnego stanu PHP.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


phpinfo()

Dodaje ilość: dni, miesięcy, roku, godzin, minu oraz sekund do objektu DataTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_add()

Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/9 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors