Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP MySQL update pobranie ilości zmodyfikowanych rekordów.

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zliczanie i ograniczenie ilości wpisywanych znaków w polu textarea

Wyświetla dużą ilości informacji na temat aktualnego stanu PHP.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Funckcja PHP Limit słów - wyświetlenie określonej ilości słów z ciągu znaków w PHP

Skrypt pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas UPDATE MySQL.
Kategoria: Skrypty > PHP


Prototype Ajax.Request

Skrypt tworzy pole textarea które zlicza ilość wprowadzonych do niego znaków, oraz posiada limit ilości znaków.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


phpinfo()

Skrypt tworzy 3 pola input przykładowo na kod pocztowy podczas wpisywania danych zobaczymy ze po wypełnieniu jednego pola maksymalną ilością danych automatycznie zostaniemy przeniesieni do następnego pola.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip onEnterFrame [AS 2]

Ustawia przedrostek mikrofonu, który jest ilością wzmocnienia mikrofonu przed transmitowaniem go.
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt poruszania się statku kosmicznego za pomocą strzałek - ActionScript 3

Skrypt ogranicza ilość wprowadzania znaków do pola textarea dodatkowo pokazuje ilość pozostałych do wykorzystania znaków.
Kategoria: Flash > Skrypty


Automatyczne przejście do następnego pola formularza

Wywołuje zapętlenie, według ilości klatek na sekundę z pliku SWF.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Microphone setGain [AS 2]

Skrypt tworzy obiekt, który zaczyna się poruszać z prędkością wzsrastającą, siła przyspieszanie zależy od ilości naciśnięcia klawisza strzałki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Ograniczenie ilości, liczby wprowadzenia znaków do pola textarea

Funkcja pobiera ciąg znaków i wyświetla określoną w parametrze $limit ilość słów.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors