Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP MySQL update pobranie ilości zmodyfikowanych rekordów.

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zliczanie i ograniczenie ilości wpisywanych znaków w polu textarea

Wyświetla dużą ilości informacji na temat aktualnego stanu PHP.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Funckcja PHP Limit słów - wyświetlenie określonej ilości słów z ciągu znaków w PHP

Skrypt pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas UPDATE MySQL.
Kategoria: Skrypty > PHP


Prototype Ajax.Request

Skrypt tworzy pole textarea które zlicza ilość wprowadzonych do niego znaków, oraz posiada limit ilości znaków.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


phpinfo()

Skrypt tworzy 3 pola input przykładowo na kod pocztowy podczas wpisywania danych zobaczymy ze po wypełnieniu jednego pola maksymalną ilością danych automatycznie zostaniemy przeniesieni do następnego pola.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip onEnterFrame [AS 2]

Ustawia przedrostek mikrofonu, który jest ilością wzmocnienia mikrofonu przed transmitowaniem go.
Kategoria: Flash > ActionScript


Efekt poruszania się statku kosmicznego za pomocą strzałek - ActionScript 3

Skrypt ogranicza ilość wprowadzania znaków do pola textarea dodatkowo pokazuje ilość pozostałych do wykorzystania znaków.
Kategoria: Flash > Skrypty


Automatyczne przejście do następnego pola formularza

Wywołuje zapętlenie, według ilości klatek na sekundę z pliku SWF.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Microphone setGain [AS 2]

Skrypt tworzy obiekt, który zaczyna się poruszać z prędkością wzsrastającą, siła przyspieszanie zależy od ilości naciśnięcia klawisza strzałki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Ograniczenie ilości, liczby wprowadzenia znaków do pola textarea

Funkcja pobiera ciąg znaków i wyświetla określoną w parametrze $limit ilość słów.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors