Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Określenie dnia tygodnia JavaScript

Wyczyszcza informacje z cache użytkownika. Zwraca TRUE lub FALSE, gdy napotak jakieś problemy.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Modułowe budowanie witryny

Skrypt pokazuje w jaki sposób wyświetlić dzień tygodnia słownie i po polsku :)
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Zmiana wyglądu kursora myszy

Przykład pokazuje w jaki sposób buduje się stronę w oparciu o moduły
Kategoria: Skrypty > CSS


apc_clear_cache()

Ajax.Updater jeszcze bardziej upraszcza obsługę obiektu XMLHttpRequest. Klasy tej używa się w przypadku kiedy mamy jakiś element, którego treść chcemy odświeżyć. Jego składnia jest następująca:
Kategoria: Funkcje > PHP


Prototype Ajax.Updater

Tabela ukazuje w jaki sposób można zmienić kształt kursora
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


DOMElement::getElementsByTagName

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMNodeList wszystkie elementy potomne danego tagu z nazwy, w kolejności, w jakiej występują w preorder traversal tego elementu drzewa.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::appendChild

Ta funkcja dołącza do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci. Dzieci mogą być tworzone np. z DOMDocument: createElement, DOMDocument: createTextNode itp. lub po prostu za pomocą jakiegokolwiek innego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


debug_print_backtrace()

Wyświetla jakie funkcje zostały wywołane lub nie, oraz informacje o includ'owaniu pliku jak i o numerach liniach w kodzie do odpowiedniej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


error_reporting()

Ustawia jakie ostrzeżenia mają być wyświetlane przez interpreter PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_uname()

Zwraca opis systemu operacyjnego na jakim jest uruchomiony PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/9 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors