Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apd_croak()

Zachowuje się tak samo jak apd_continoue(), z tym jednak wyjatkiem, że na końcu zamyka skrypt poleceniem exit().
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_set_option

Określa jedną lub więcej opcji w danym związku.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_merge()

Łączy jedną lub więcej tablic, łączy elementy jednej lub więcej tablic razem, tak że wartości jednej tablicy są wstawiane na koniec poprzedniej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_database

Ta funkcja umożliwia zmianę danych w ciągu sesji, określając jedną lub więcej baz danych, które mają być stosowane w poszukiwaniu, wydobycia, itp. - nadrzędna baz danych określonych w wezwaniu do yaz_connect ()
Kategoria: Funkcje > PHP


next()

Przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy i jedną pozycję do przodu i zwraca element tablicy aktualnie wskazywany przez wskaźnik, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


strncasecmp()

Funkcja ta jest podobna do strcasecmp(), z tą różnicą jednak, że tutaj można określić (górny limit) ilość znaków z których ma być porównywany strin
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void addFunction

Eksportuje jedną lub więcej funkcji zdalnych klientów.
Kategoria: Funkcje > PHP


mixed next

Przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy i jedną pozycję do przodu i zwraca element tablicy aktualnie wskazywany przez wskaźnik, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


session_register

Zarejestruj jedną lub więcej zmiennych globalnych w bieżącej sesji
Kategoria: Funkcje > PHP


Akapit tekstowy udający odnośnik

Na stronach www odnośnikiem domyślnie jest znacznik <a href....>tekst</a>, nie jest to jednak jedyna możliwość...
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors