Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak stworzyć kanał RSS z danymi z bazy danych

Skrypt opisuje jak stworzyć Kanał RSS aby udostępnić go innym webmasterom.
Kategoria: Skrypty > PHP & XML


ssh2_exec

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Funkcje > PHP


Sound setTransform() [AS 2]

Wykonuje polecenie w zdalnym końcu i przydziela dla niego kanał
Kategoria: Flash > ActionScript


ssh2_fetch_stream

Pobiera zastępczy pod strumień powiązany z kanałem strumienia SSH2. Protokół SSH obecnie definiuje tylko jeden pod strumień STDERR który ma pod ID SSH2_STREAM_STDERR
Kategoria: Funkcje > PHP


BitmapData.copyChannel [AS 2]

Transportuje dane z jednego kanału jakiegoś obrazu na kanał docelowego obiektu. Wszystkie dane inny kanałów z pobranego obiektu są zachowane.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData getPixel32 [AS 2]

Zwraca liczbę która reprezentuje wartość ARGB pikselu z obiektu BitmapData, z określonego punktu (x, y). (czyli wszystkich kolorów oraz kanału alpha).
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData paletteMap [AS 2]

Przemapowuje wartości koloru kanału w obrazie, który ma cztery tablice palety kolorów danych dla każdego kanału.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _alpha

Wartość kanału alfa (przezroczystości) dla przycisku sprecyzowana dla formy moj_btn.
Kategoria: Flash > ActionScript


RSS BOX odczyt kanałów RSS - AJAX i PHP

Skrypt pobiera dane z kanału RSS i wyświetla je co określoną ilość czasu podaną w zmiennej.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Poprawne wyświetlanie obrazów PNG w Internet Explorer 5.5 i 6.0

Aby poprawnie wyświetlać obrazy PNG z kanałem przezroczystości należy zaimportować plik JS w sekcjach <HEAD>, którego można pobrać [ tutaj ], lub zobaczyć kod (listing 1.0).
Kategoria: Skrypty > JavaScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors